Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Ιστοσελίδα φιλική σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Η σελίδα πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

. Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: +

Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: –

Οι επιλογές βρίσκονται στο επάνω μέρος της σελίδας

Αλλαγή της θεματικής παραλλαγής μέσω CSS

Με την αλλαγή της θεματικής παραλλαγής, αφαιρούνται γραφικά στοιχεία της σελίδας, και παραμένει στην ιστοσελίδα η απλουστευμένη μορφή της πληροφορίας.

Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το λευκό χρώμα, χρησιμοποιήστε την πρώτη επιλογή

Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το μαύρο χρώμα, χρησιμοποιήστε την δεύτερη επιλογή

3. Απλουστεμένη πρόσβαση στις σελίδες

Παρακάτω ακολουθεί η δομή της σελίδας σε πλήρη δενδρική δομή, καθώς και το πλήκτρο-κλειδί μέσα σε αγκύλη, το οποίο σας οδηγεί απευθείας στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο. Η λειτουργία αυτή, σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στην σελίδα, αποκλειστικά με την χρήση του πληκτρολογίου.

Αρχικη (1)

Βιογραφικό(2)

Υπηρεσίες (3)

Blog(4)

Επικοινωνία (5)

Αμεα(6)

Αρθρο νο 1(7)

Αρθρο νο 2(8)

Στα υπόλοιπα links κάθε σελίδας μπορείτε να πλοηγηθείτε με το tab και μετά πατώντας enter στο επιθυμητό.

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν επιπροσθέτως για να μπορεί να υπάρχει προσβασιμότητα στην παρών ιστοσελίδα από ΑΜΕΑ:

Παροχή εναλλακτικών κειμένων για μη γραφικό περιεχόμενο.

Παροχή λεζάντας και άλλων εναλλακτικών λύσεων για τα πολυμέσα.

Δημιουργία περιεχομένου που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους, μεταξύ άλλων με βοηθητικές τεχνολογίες, χωρίς να χάσει το νόημα του.

Ποιο εύκολο για τους χρήστες να δουν και να ακούσουν το περιεχόμενο.

Οι χρήστες έχουν αρκετό χρόνο για να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο.

Μη χρησιμοποίηση περιεχομένου που προκαλεί επιληπτικές κρίσεις.

Βοήθεια τους χρήστες να πλοηγηθούν και να βρουν περιεχόμενο.

Αναγνώσιμα και κατανοητά κείμενα

Το περιεχόμενό εμφανίζεται και λειτουργεί με προβλέψιμο τρόπο.