Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Διαζύγιο – Διαδικασία – Δικαιολογητικά

διαζύγιο Καβάλα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

5 Σεπτεμβρίου, 2019 3:02 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Το διαζύγιο είναι η νομική διαδικασία η οποία υπάρχει για να λυθεί ένας νόμιμος γάμος ενήλικων. Ο γάμος μπορεί να είναι είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός.

Κατά τη διαδικασία του Διαζυγίου μπορεί να υπάρξουν πολλά και ποικίλουν ενδιαφέροντος ζητήματα . Κάποια από αυτά μπορεί να είναι:

  • επικοινωνία γονέα με τέκνο
  • διατροφή παιδιών
  • διατροφή συζύγου
  • επιμέλεια τέκνων
  • κατοικία παιδιών

Τα παραπάνω ζητήματα κατά τη διαδικασία του διαζυγίου χρήζουν προσεκτικού χειρισμού από δικηγόρο διαζυγίων ο οποίος έχει εμπειρία από τη διαδικασία και προσέχει την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.

Τύποι διαζυγίου

Οι τύποι διαζυγίου μπορεί να είναι δύο: Συναινετικό διαζύγιο ή διαζύγιο με αντιδικία. Το συναινετικό διαζύγιο επιλέγεται όταν υπάρχει κοινή βούληση για την λύση όλων των ανωτέρω ζητημάτων ενώ το διαζύγιο με αντιδικία ταιριάζει στην μη συναινετική λύση ενός γάμου. Και οι δύο διαδικασίες τελούνται από δικηγόρο διαζυγίων.

Πιο πολλά λόγια για το διαζύγιο

Διαζύγιο

Το διαζύγιο είναι η λύση της σύμβασης του γάμου και πρακτικά της εγγάμου συμβιώσεως ενός ζευγαριού, που επιλέγεται από τους συζύγους σε περίπτωση συνεχών διενέξεων και πλήρους παρατεταμένης ασυνεννοησίας μεταξύ τους, η οποία περαιτέρω μπορεί να στηρίζεται σε βαθύτερα κλονιστικά γεγονότα του γάμου. Το διαζύγιο μπορεί να είναι είτε συναινετικό διαζύγιο είτε διαζύγιο με αντιδικία. Το διαζύγιο συνεπάγεται την λήψη μίας σειράς επίπονων αποφάσεων για το ζευγάρι, οι οποίες αφορούν κυρίως στα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ανήλικα τέκνα και την κοινή περιουσία, αλλά και στο θέμα της μετεγκατάστασης ενός εκ των συζύγων από την πατρική οικία. Αναφορικά με τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, αν υπάρχουν, σκόπιμη είναι η υιοθέτηση μίας κοινής συναινετικής στάσης εκ μέρους του ζευγαριού, ιδίως αναφορικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία, αλλά και τη διατροφή. Αν ωστόσο η διάσταση των απόψεων μεταξύ του ζευγαριού είναι μεγάλη, η αντιδικία είναι μονόδρομος.Το διαζύγιο είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί ειδικούς χειρισμούς (και όχι μόνο από νομικής πλευράς) από δικηγόρο διαζυγίων. Αρχικά θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα εάν το ζευγάρι θα προχωρήσει σ’ ένα συναινετικό διαζύγιο ή σ’ ένα διαζύγιο με αντιδικία. Ανάλογα με την προιστορία του γάμου και τη διάθεση των δύο πλευρών πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος λύσης της έγγαμης σχέσης.

Τι γίνεται με την επιμέλεια των παιδιών;

Όταν σε μια διαδικασία μεσολαβούν και ανήλικα παιδιά, τότε οι χειρισμοί πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί και λεπτοί, προκειμένου να προστατευτεί η ψυχική τους ισορροπία. Η επιμέλεια των παιδιών είναι δικαίωμα και υποχρέωση και των δύο γονέων και συνήθως αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη διαδικασία ενός διαζυγίου.

Οι γονείς σε αυτό το στάδιο, οφείλουν να αφήσουν παράμερα τις όποιες διαφωνίες τους και να καταλήξουν στην καλύτερη απόφαση για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού τους. Συνήθως, η ανάθεση της επιμέλειας γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, χωρίς να γίνονται διακρίσεις με βάση την περιουσία, το φύλο και το κοινωνικό στάτους. Σημαντικοί παράμετροι για την τελική απόφαση αποτελούν οι ικανότητες των γονέων να έχουν στην επιμέλειά τους το παιδί, το επάγγελμά τους, το περιβάλλον στο οποίο θα μένει και θα μεγαλώνει το παιδί καθώς και η πνευματική και κοινωνική τους δράση. Το κύριο μέλημα στη διαδικασία αυτή, είναι το συμφέρον του παιδιού. Ωστόσο, αν το παιδί τυχαίνει να έχει πιο δεμένη σχέση με έναν από τους δύο γονείς, τότε και αυτό θα μετρήσει στην τελική απόφαση.

Εκτός από την επιμέλεια, στο στάδιο αυτό ρυθμίζεται, η επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα καθώς και ο καταμερισμός των εξόδων του (στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση κλπ.). Παράλληλα, ο γονιός που λαμβάνει την επιμέλεια, είναι εκείνος που θα παίρνει τις καθημερινές αποφάσεις και θα έχει την εκπροσώπηση του παιδιού, ενώ για τα πιο σοβαρά ζητήματα οι δύο γονείς οφείλουν να συναποφασίζουν.

Δικηγόρος διαζυγίων στη Καβάλα

Εάν θέλετε μια σωστή εκπροσώπηση για το διαζύγιο σας στη πόλη της Καβάλας δεν έχετε πάρα να έρθετε σε επικοινωνία με τη δικηγόρο Ελένη Μακαρίτου

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com