Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Αστικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

4 Μαρτίου, 2018 11:44 πμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη δικαστική επίλυση, αφού προηγουμένως έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης, πάσης φύσεως αστικών υποθέσεων μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και Δημοσίου. Ενδεικτικά, χειριζόμαστε υποθέσεις που αφορούν:

  • Κληρονομικά δικαιώματα και ζητήματα κληρονομικής διαδοχής.
  • Οικογενειακό δίκαιο, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών.
  • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
  • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.
  • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας.
  • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, επιβολή κατασχέσεων, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών.
  • Ίδρυση σωματείων και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, τροποποίηση καταστατικών.
  • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αναγνωριστικές αγωγές, ζητήματα χρησικτησίας, με παράλληλη διεκπεραίωση σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων.

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com