Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν Ακίνητα

Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν Ακίνητα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:38 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Η αγορά κατοικίας συνιστά σημαντικότατη οικονομική συναλλαγή για τον υποψήφιο αγοραστή και για το λόγο αυτό παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της αγοραπωλησίας, σε συνεργασία με αξιόπιστα συμβολαιογραφικά και κτηματομεσιτικά γραφεία. Σε κάθε περίπτωση μάλιστα κρίνεται απαραίτητο να  προηγηθεί ενδελεχής νομικός έλεγχος του, υπό κρίση, ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η νομική του κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Μεταξύ των, παρεχόμενων από το γραφείο μας, υπηρεσιών συγκαταλέγεται και η διόρθωση λαθών και ανακριβών εγγραφών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, είτε διά της εξωδικαστικής είτε διά της δικαστικής οδού, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και ο κίνδυνος απώλειας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης υποθέσεις που αφορούν μισθώσεις ακινήτων (π.χ. μίσθωση κατοικίας, εμπορική μίσθωση) και παρέχει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στις περιπτώσεις εκείνες που η εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών καθίσταται προβληματική (π.χ. διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγή μείωσης μισθώματος, καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων, αγωγή για διεκδίκηση αποζημίωσης, διαταγή πληρωμής κ.α.).

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com