Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό δίκαιο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:38 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Ως διοικητικό δίκαιο θεωρούνται οι νομικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση της Δημοσίας Διοίκησης. Ως Δημόσια Διοίκηση θεωρούνται όλες οι υπηρεσίες της πολιτείας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Η αρχή του κράτους δικαίου αποτελεί βασική αρχή του διοικητικού δικαίου και προβλέπεται στο Σύνταγμα. Η Δημόσια Διοίκηση υπόκειται στην αρχή αυτή και οι ενέργειές της, επομένως, καθορίζονται από συγκεκριμένους κανόνες και υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου του Δικηγορικού μας Γραφείου

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εξέταση και το χειρισμό υποθέσεων με στόχο την επίλυση διαφορών μεταξύ Κράτους και διοικούμενου, μέσω της άσκησης σχετικών αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως, ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Επιπρόσθετα, παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εν γένει διαδικασίας, από την προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (μέσω αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ιεραρχικών προσφυγών, ενδικοφανών διαδικασιών, ειδικών διοικητικών προσφυγών), έως και την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Τομείς ενασχόλησής μας είναι οι ακόλουθοι:

  • Πάσης φύσεως φορολογικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα για χορήγηση αίτησης αναστολής, διεκπεραίωση και προετοιμασία όλης της διαδικασίας για συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
  • Σύνταξη ενστάσεων, αγωγών και προσφυγών, αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική και συλλογική βάση, παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων κατά τη συνταξιοδότηση.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη.
  • Ζητήματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δίκαιου, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.
  • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα Εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο), τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, εισφορές σε γη και χρήμα και ειδικές κατηγορίες οικισμών.

Η αδιάλειπτη επιτυχής διεκπεραίωση πολυσχιδών νομικών υποθέσεων (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο) και η ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών αντανακλά την ποιότητα των παρ’ ημών παρεχομένων υπηρεσιών και την εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή υπόθεση του άπτεται του Διοικητικού Δικαίου δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com