Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Εμπορικό δίκαιο – Εταιρείες – Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Εμπορικό δίκαιο – Εταιρείες – Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:37 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί σημαντικότατο κλάδο του ιδιωτικού Δικαίου και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της σύγχρονης, περίπλοκης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, εξ’ αιτίας του πολύμορφου και συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, το οποίο απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και εξειδίκευση. Το γραφείο μας, έχοντας εξειδίκευση στον Κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου και πάντοτε σε συνδυασμό με τη συστηματική ενημέρωση αναφορικά με τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα, αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και την εκπροσώπηση ενώπιον Aρχών, Επιτροπών και Δικαστηρίων σε υποθέσεις που άπτονται όλων των τομέων του Εμπορικού Δικαίου.  

Η ίδρυση και λειτουργία εταιρειών, η νόμιμη και έγκυρη κυκλοφορία αξιογράφων, η πτωχευτική ικανότητα προσώπων, η  εξυγίανση επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα, η πνευματική ιδιοκτησία, η σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά και το δίκαιο προστασίας καταναλωτή  είναι μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά επιστημονικά  πεδία, τα οποία συγκαταλέγονται στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου.

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com