Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:38 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Η ίδρυση και λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί μία άκρως απαιτητική και σύνθετη διαδικασία. Το  εύρος των, παρεχόμενων από το γραφείο μας,  υπηρεσιών εκτείνεται από τα κανονιστικά πλαίσια και τις απαιτούμενες άδειες και γνωστοποιήσεις προς τη Διοίκηση, έως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την υγεία και την ασφάλεια.

Σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ένας δικηγόρος μπορεί να παράσχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών που αφορούν είτε νομικές διαφορές του ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών του καταστήματος, είτε διάφορες περιπτώσεις νομικής μορφής που αφορούν την λειτουργία του καταστήματος.

Νομικές Υπηρεσίες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ενδεικτικά, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στις διαδικασίες:

 • κτήσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
 • γνωστοποίησης έναρξης ή μεταβολής λειτουργίας στις αρμόδιες εποπτικές αρχές
 • κτήσης άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων
 • επίλυσης διαφορών από επιβολή κυρώσεων και προστίμων από διοικητικές αρχές
 • κτήσης αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και κτήσης άδειας από την ΑΕΠΙ.

Άδεια λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με τον Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) πλέον όλα αλλάζουν στον τρόπο έκδοσης της άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πλέον ο τρόπος έκδοσης της άδειας εκσυγχρονίζεται. Στην ουσία πλέον ο καταστηματάρχης γνωστοποιεί την την δραστηριότητα του (γι’ αυτό και υπάρχει πλέον μετονομασία σε γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος με υγειονομικό ενδιαφέρον).

Το κατάστημα πρέπει να πληροί και θα ελεγχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο εάν τηρεί τους όρους των παρακάτω αρχών:

 • πολεοδομικής
 • υγειονομικής
 • πυροσβεστικής

Έτσι με αυτό τον τρόπο πλέον ένα κατάστημα μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία του αλλά αργότερα θα ελεγχθεί εάν τηρεί τους παραπάνω όρους.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι τα παρακάτω :

 • Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος
 • Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια , ψητοπωλεία , οβελιστήρια , σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετερίες , μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

Βεβαίωση από τον Δήμο

Παρά την γνωστοποίηση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πάρει βεβαίωση και από τον Δήμο ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο φάκελος που πρέπει να καταθέσει ο καταστηματάρχης πρέπει να περιέχει

 • Αίτηση : συμφώνα με το Παράρτημα Α της Υπουργικής Απόφασης
 • Εξουσιοδότηση : αν την αίτηση την κάνει άλλο πρόσωπο.
 • Απόσπασμα χάρτη ( πχ google maps ) που να φαίνεται η θέση του καταστήματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση για κανονισμό : αν η οικοδομή έχει κανονισμό που να μην απαγορεύει την ίδρυση του καταστήματος, τότε ο επιχειρηματίας κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει αυτό. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Πλέον δεν απαιτείται η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών της οικοδομής.

Στην συνεχεία ο Δήμος διερεύνα αρμοδίως τις υφισταμένες Χρήσεις Γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι όποιες έχουν ημερομηνίες δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τοπό προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε ( 5 ) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορευεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Στην συνεχεία, αφού ληφθεί η βεβαίωση και σε διάστημα 5 μηνών από την λήψη της, ο επιχειρηματίας έχει την υποχρέωση να κάνει την γνωστοποίηση της δραστηριότητας του. Αυτή γίνεται ηλεκτρονικά στην σελίδα notifybusiness.gov.gr . Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει με τους κωδικούς του από το taxis και συμπληρώνει στοιχειά για την επιχείρηση , όπως την θέση , τους ΚΑΔ , την οικοδομική αδεία , το εμβαδόν , τον θεωρητικό πληθυσμό , αν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι και αλλά. Από την στιγμή που θα γίνει η  υποβολή της γνωστοποίησης τότε παίρνει μοναδικό αριθμό και το κατάστημα μπορεί να λειτουργήσει.

 

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com