Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Μεταφράσεις – Επικυρώσεις εγγράφων

Επικοιρώσεις μεταφράσεις εγγράφων πιστοποιητικών

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:38 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων και τη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νέο Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ 208/27-09-2013), σε δύο επιμέρους ξένες γλώσσες:

 • Αγγλική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα

Μερικά από τα κείμενα που αναλαμβάνει η δικηγόρος ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ  να μεταφράσει είναι:
Ιδιωτικές συμβάσεις

 1. Ασφαλιστικά μέτρα
 2. Δικαστικές προσφυγές -έγγραφα για δικαστική χρήση
 3. Συμβόλαια
 4. Καταστατικά εταιρειών
 5. Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
 6. Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
 7. Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 8. Βιογραφικά σημειώματα
 9. Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
 10. Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία

Μετάφραση, Επικήρωση εγγράφων και Πιστοποιητικών στη Καβάλα

Μόλις ο πελάτης υποδείξει το έγγραφο που θέλει για μετάφραση τότε η δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να να δημιουργήσει αντίγραφο πιστό και ακριβές, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εντός και εκτός Ελληνικών Συνόρων.

Η δικηγόρος Ελένη Μακαρίτου σας εκτός από την επισημότητα μιας μετάφρασης διασφαλίζει και την ποιότητα του μεταφρασμένου κειμένου.

 

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com