Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Τραπεζικό Δίκαιο – Ρύθμιση οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Τραπεζικό Δίκαιο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:38 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Τα τελευταία οκτώ περίπου χρόνια, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός δανειοληπτών έχει περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, με άμεσο αποτέλεσμα τα εκτός ρύθμισης και μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια να έχουν λάβει δυσθεώρητες διαστάσεις. Παρέχεται ωστόσο στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Εξωδικαστική ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
  • Ανακοπή και αίτηση αναστολής των διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί εις βάρος τους.

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο πεδίο ρύθμισης των οφειλών από τραπεζικά προϊόντα εν γένει. Εξετάζοντας κάθε υπόθεση και κάθε πελάτη διακριτά, είμαστε σε θέση να σας κατευθύνουμε νομικά, με στόχο την προσφορότερη δυνατή λύση είτε διαμέσου της εφαρμογής του Ν. 3869/2010 που αφορά τη Ρύθμιση οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, ευρύτερα γνωστός και ως «Νόμος Κατσέλη», είτε διαμέσου των προβλέψεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.  Σε κάθε περίπτωση, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη από την απαρχή της όλης διαδικασίας, με τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, μέχρι και την τελική διευθέτηση της εκάστοτε υπόθεσης.

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com