Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Ίδρυση εταιρείας επιχείρησης 2020 – Μορφές εταιρειών και Καταστατικά .

ίδρυση εταιρείας επιχείρησης

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Σεπτεμβρίου, 2020 12:35 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Έχετε αποφασίσει να αρχίσετε τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και θέλετε προβείτε στην ίδρυση εταιρείας επιχείρησης. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να προσέξετε και να μελετήσετε για να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή της. Για να μην μπλεχτείτε μέσα στην γραφειοκρατεία και ψάχνεται όλους εκείνους τους νόμους, το καλύτερο είναι να συμβουλευτείτε το δικηγορικό γραφείο Καβάλας Ελένη Μακαρίτου.

Η δικηγόρος στην Καβάλα Ελένη Μακαρίτου μπορεί να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για την ίδρυση εταιρείας επιχείρησης, να σας βοηθήσει στην απόκτηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και να διεκπεραιώσει για εσάς την σύσταση της εταιρείας.

Μορφές εταιρειών

Ανάλογα με το είδος τις επαγγελματικής σας δραστηριότητας, το μέγεθος της εταιρείας ή επιχείρησης, θα πρέπει να ανοίξετε την αντίστοιχη μορφή εταιρείας. Οι κυριότερες μορφές είναι οι παρακάτω.

Ατομική Επιχείρηση

Η Ατομική Επιχείρηση είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας. Χαρακτηριστικό της είναι η μεγάλη ευελιξία και η αμεσότητα στην λήψη αποφάσεων που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας που θα επιλέξετε. Βρίσκει εφαρμογή κυρίως στις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Η ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης βασίζεται σε μια εύκολη, γρήγορη και ανέξοδη διαδικασία.

Στην Ατομική Επιχείρηση, είτε απασχολούνται κι άλλα άτομα είτε όχι, ο επιχειρηματίας είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής. Είναι αρμόδιος για την σωστή της λειτουργία και τις υποχρεώσεις της. Έτσι όμως δημιουργείτε και το κύριο μειονέκτημά της στο ότι ο ιδιοκτήτης καθιστάτε ο μόνο υπεύθυνος για ότι συμβεί στην εταιρεία ή επιχείρηση. Είτε σε ένα οικονομικό πρόβλημα, είτε στην παραγωγή, είτε ακόμα και σε ένα εργατικό ατύχημα.

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ατομική Επιχείρηση ;

Για την ίδρυση μιας Ατομικής επιχείρησης χρειάζονται :

 • Ύπαρξη χώρου εγκατάστασης. Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Ασφάλιση – Εγγραφή. Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου.
 • ΑΦΜ και Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας. Χρησιμοποιείτε το υπάρχον ΑΦΜ σας ενώ η βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρησή σας.
 • Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης Ατομικής Επιχείρησης ;

 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο.
 • Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εγγραφή στον ΕΦΚΑ.

Σε τι θα σας βοηθήσει η δικηγόρος Καβάλας Ελένη Μακαρίτου;

Το δικηγορικό γραφείο Καβάλας  Ελένη Μακαρίτου θα αναλάβει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυσης της Ατομικής Επιχείρησης, Το μόνο που θα χρειαστεί από εσάς είναι μια απλή εξουσιοδότηση και τις πληροφορίες της επιχείρησης που σκέφτεστε να ανοίξετε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ο.Ε ( Ομόρρυθμη Εταιρεία )

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε ανήκει στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες και ιδρύεται από δύο ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ορίζεται ένα καταστατικό όπου μέσα αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι όροι συνεργασίας των εταίρων όπως το αρχικό κεφάλαιο, το εμπορικό αντικείμενο, η επωνυμία ή έδρα κ.τλ..

Κύριο χαρακτηριστικό της Ομόρρυθμης Εταιρείας Ο.Ε είναι ότι όλοι οι εταίροι είναι υπεύθυνοι στο να συμβάλουν προσωπικά διοίκηση της εταιρείας και στην επίτευξη του στόχου της. Μειονέκτημά τους είναι ότι οι εταίροι  ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τι χρειάζεται για ίδρυση εταιρείας επιχείρησης (ΟΕ);

Για την ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ο.Ε  χρειάζονται :

 • Καταστατικό της εταιρείας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Έναρξη της επιχείρησης στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης Ομόρρυθμης Επιχείρησης;

 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
 • Καταστατικό εταιρείας.
 • Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
 • Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.( Γ.Ε.Μ.Η )

Σε τι θα σας βοηθήσει η δικηγόρος Καβάλας Ελένη Μακαρίτου;

Το δικηγορικό γραφείο Καβάλας Ελένη Μακαρίτου θα αναλάβει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυσης της Ομόρρυθμης Επιχείρησης Ο.Ε. Το μόνο που θα χρειαστεί από εσάς είναι μια απλή εξουσιοδότηση από κάθε εταίρο και τις πληροφορίες της επιχείρησης που σκέφτεστε να ανοίξετε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Α.Ε ( Ανώνυμη εταιρεία )

Ανώνυμη εταιρία είναι ένα είδος εταιρικής σύμπραξης που υπάγεται στο εμπορικό δίκαιο και διέπεται από τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών. Ιδρυτές της ΑΕ μπορούν να είναι ένα η περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι χρειάζεται κάποιο κεφαλαίοι για να ιδρυθεί.

Σημαντικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας είναι:

 • Σχετικά υψηλό απαιτούμενο ιδρυτικό κεφάλαιο
 • Διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσης αξίας μερίδια που σχηματίζουν τις μετοχές
 • Αυστηρές διατάξεις για την δημοσιότητα κατά την ίδρυση και μετέπειτα
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής (συνήθως πάνω από 50 έτη)
 • Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων / μετόχων
 • Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία
 • Πρόβλεψη τριών οργάνων (Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτών)
 • Η ίδρυση της Α.Ε. απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο με συμμετοχή δικηγόρου καθώς και διαφόρων κατά περίπτωση διοικητικών αδειών.

Τι χρειάζεται για ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Α.Ε ;

Για την ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Α.Ε χρειάζονται :

 • Παρουσία από ένα πρόσωπο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Καταστατικό της εταιρείας.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω.
 • Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου είναι 24.000 ευρώ.
 • Η έναρξη της Α.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας ;

 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
 • Καταστατικό εταιρείας.
 • Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης
 • Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.( Γ.Ε.Μ.Η )

Σε τι θα σας βοηθήσει η δικηγόρος Καβάλας Ελένη Μακαρίτου;

Το δικηγορικό γραφείο Καβάλας  Ελένη Μακαρίτου θα αναλάβει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας  Α.Ε. Να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συντάξει το καταστατικό της εταιρείας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ε.Π.Ε ( Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης )

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Αν και χαρακτηρίζεται σαν εμπορική ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και αθλητικές δραστηριότητες.

Τα  βασικά χαρακτηριστικά μια Ε.Π.Ε είναι :

 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε εταιρικά μερίδια
 • Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.
 • Η ορισμένη διάρκειά της .
 • Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία των εταίρων που την εκπροσωπούν.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

Τι χρειάζεται για ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ε.Π.Ε;

Για την ίδρυση μιας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε χρειάζονται :

 • Ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
 • Ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 4.500€.
 • Η έναρξη της ΕΠΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

 Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης ΕΠΕ ;

 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
 • Καταστατικό εταιρείας.
 • Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
 • Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Σε τι θα σας βοηθήσει η δικηγόρος Καβάλας Ελένη Μακαρίτου;

Το δικηγορικό γραφείο Καβάλας Ελένη Μακαρίτου θα αναλάβει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας  Α.Ε. Να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συντάξει το καταστατικό της εταιρείας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ε.Ε ( Ετερόρρυθμη Εταιρεία )

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ε.Ε αποτελείται από ένα ή περισσότερα ομόρρυθμα μέλη και ένα ή περισσότερα ετερόρρυθμα. Βασικό γνώρισμα της είναι η διαφοροποίηση της ευθύνης και των δυνατοτήτων διοίκησης των εταίρων της. Τα ομόρρυθμα μέλη ευθύνονται με όλη τους την περιουσία για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας και έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν διαχειριστές.

Αντίθετα τα ετερόρρυθμα μέλη μιας Ε.Ε, ευθύνονται έως του ποσού της συμμετοχής τους. Η εισφορά τους μπορεί να είναι είτε σε μετρητά είτε σε είδος (εργασία, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, τεχνογνωσία κ.α.), μπορούν να συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρείας αλλά αποκλείονται από την διαχείριση και εκπροσώπηση της, που αφορά στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους.

Τι χρειάζεται για ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ε.Ε ;

Για την ίδρυση μιας Ετερόρρυθμη Εταιρείας Ε.Ε χρειάζονται :

 • Η παρουσία δύο εταίρων. Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η έναρξη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Σε τι θα σας βοηθήσει η δικηγόρος Καβάλας Ελένη Μακαρίτου;

Το δικηγορικό γραφείο Καβάλας Ελένη Μακαρίτου θα αναλάβει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας  Ο.Ε. Να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συντάξει το καταστατικό της εταιρείας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ι.Κ.Ε ( Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία )

H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι μια νέα μορφή επιχείρησης, η οποία μπορεί να συσταθεί με το ελάχιστο κεφάλαιο του ενός (1) ευρώ!!! Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές και γίνεται διαχωρισμός των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση.

Σκοπός της είναι η αντικατάσταση των εταιρειών ΕΠΕ και παράλληλα την διευκόλυνση της συνεργασίας και της συνύπαρξης των εταίρων. Μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Το κύριο χαρακτηριστικό της Ι.Κ.Ε είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο. Ενώ στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της ΕΠΕ οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου της.

Τι χρειάζεται για να ιδρυθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε ;

Για την ίδρυση εταιρείας επιχείρησης Ι.Κ.Ε χρειάζονται :

 • Ύπαρξη ενός ή περισσότερων προσώπων.
 • Καταστατικό που μπορεί να συνταχθεί με ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 • Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η ( Ε-Υπηρεσία μιας Στάσης ).

Σε τι θα σας βοηθήσει η δικηγόρος Καβάλας Ελένη Μακαρίτου;

Το δικηγορικό γραφείο Καβάλας Ελένη Μακαρίτου θα αναλάβει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυσης της Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. Να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συντάξει το καταστατικό της εταιρείας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος με όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Ίδρυση εταιρείας 2020

Πρότυπα Καταστατικά ανα μορφή εταιρείας

Αριθμ. 11026/2020 (ΦΕΚ Β’ 491/19-02-2020)

Πρότυπο καταστατικό για Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) (κατέβασμα σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) (κατέβασμα σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE) (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Ομορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ) (κατέβασμα σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ) (κατέβασμα σε μορφή pdf)

Ολόκληρο το ΦΕΚ Τεύχος B 491/19.02.2020 (κατέβασμα σε μορφή pdf)

Το δικηγορικό γραφείο καβάλας Ελένη Μακαρίτου με την πολύχρονη εμπειρία  είναι σε θέση να διεκπεραιώσει για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας επιχείρησης. Να σας συμβουλέψει για κάθε είδος επιχείρησης  που αντιστοιχεί στην δραστηριότητά σας, να συμπληρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συντάξει μια σωστή και νόμιμη εταιρεία ή επιχείρηση.

Ελάτε σε επικοινωνία με εμάς στο  2510 832822 ή στείλτε μας με e-mail στο elenamak88@hotmail.com οποιαδήποτε απορία σας.

Δικηγορικό γραφείο Καβάλας Ελένης Μακαρίτου

Διεύθυνση: Φιλλεληνων 13, Καβάλα

TK: 65302

Τηλέφωνο: 2510832822

Κινητό: 6951977319

Email: elenamak88@hotmail.com

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com