Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

eteries periorismenis euthinis

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:22 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4541/2018 για την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. Με το νέο νόμο επέρχονται τροποποιήσεις-συμπληρώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων (δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ευρώ), τη συστατική πράξη της εταιρείας (δυνατότητα σύστασης με χρήση πρότυπου καταστατικού) αλλά και τη δημοσιότητα (ενιαία και ολοκληρωμένη εντός του ΓΕΜΗ).

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com