Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Δίκαιο Διαδικτύου

Δημόσιο Δίκαιο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

4 Μαρτίου, 2018 11:44 πμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Το διαδίκτυο μπαίνει όλο και περισσότερο καθημερινά στην ζωή μας. Τραπεζικές συναλλαγές, ανθρώπινη επικοινωνία, εργασιακές επαφές,  ψηφιακή διαφήμιση, διαδικτυακή τηλεόραση, διαδικτυακή μετάδοση  μουσικής αλλά και παροχή πλήθους υπηρεσιών και πολλές άλλες υπηρεσίες πραγματοποιούνται καθημερινά μέσω του διαδικτύου. Όλες αυτές οι υπηρεσίες αλλά και όλη αυτή η διεπαφή πρέπει να ορίζεται από νόμους και κανόνες. Αυτοί οι κανόνες και οι νόμοι αποτελούν το δίκαιο διαδικτύου.

Το δίκαιο του διαδικτύου στο δικηγορικό μας γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο προσφέρει νομικές υπηρεσίες στον ιδιώτη, τον επιχειρηματία  τον καταναλωτή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζοντας σύνθετα νομικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων προσώπων στη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, διαφορές από κατοχύρωση και λειτουργία ονομάτων χώρου (domain names), στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και η διενέργεια διαφήμισης και διαφημιστικών διαγωνισμών στο διαδίκτυο.

Δικηγορικές υπηρεσίες διαδικτύου – Internet που προσφέρουμε:

  • Όροι χρήσης ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) . Υπηρεσίες σύνταξης  ή / και αναθεώρησης  όρων χρήσης ηλεκτρονικών καταστημάτων.
  • Ονόματα χώρου (Domain Names). Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την κατοχύρωση  domain names και εκπροσώπηση  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
  • Όροι χρήσης  ιστολογίων (blogs). Υπηρεσίες σύνταξης ή / και αναθεώρησης  όρων ιστολογίων ( blogs).
  • Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων, εταιρειών, νομικών προσώπων σε προγράμματα συμμόρφωσης με βάση το Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).
  • Νομική υποστήριξη  φυσικών προσώπων (υποκειμένων) για θέματα σχετικά με το  Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).
  • Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος  όπως π.χ αναιρέσεων , εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας , αγωγών.
  • Ηλεκτρονικό έγκλημα. Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών ,  συμβουλευτική υποστήριξη  και σύνταξη νομικών κειμένων.

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com