Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

Ποινικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:37 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση φυσικών και νομικών προσώπων σε όλα τα πεδία της ποινικής διαδικασίας, με γνώμονα τη σχέση εμπιστοσύνης και τη μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε υπόθεσης. Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο, η παράσταση πολιτικής αγωγής, αλλά και η νομική καθοδήγηση φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης, με σκοπό τη σύννομη διενέργεια, σχετικών με αυτή, πράξεων και συνακόλουθα την πρόληψη και αποφυγή τέλεσης παράνομων ενεργειών,  προβλεπόμενων είτε σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους, αποτελούν βασικά πεδία της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας. 

Τομείς Ποινοικού Δικαίου

Παρακάτω σας αναφέρουμε τους τομείς του Ποινοικού Δικαίου με τις οποίες ασχολείται το δικηγορικό μας γραφείο:

 •  Ανήλικοι
 • Ναρκωτικά
 • Οικονομικά εγκλήματα
 • Στρατιωτικά και Στρατολογικά
 • Προσβολές του πολιτεύματος
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας
 • Επιβουλή της δημόσιας τάξης
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων κ.α.)
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων
 • Εγκλήματα κατά της ζωής
 • Σωματικές βλάβες
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια
 • Εγκλήματα κατά της τιμής
 • Παραβίαση απορρήτων
 • Εγκλήματα κατά της περιουσίας
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων
 • Πολεοδομικές παραβάσεις
 • Αγορανομικές παραβάσεις

Επίσης προσφέρονται συνδυασμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης που καλύπτουν όλο τα φάσμα του οικονομικού ποινικού δικαίου.

Σαν δικηγορικό γραφείο έχουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Οικονομικό και Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, η οποία καλύπτει τον χειρισμό υποθέσεων με αντικείμενο οικονομικά εγκλήματα τόσον στα ποινικά όσον και στα πολιτικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων της κατάθεσης και απόκρουσης μηνύσεων, καθώς και της άσκησης σχετικών αξιώσεων, της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, της αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ.

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com