Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

BLOG

διαζύγιο Καβάλα

Διαζύγιο – Διαδικασία – Δικαιολογητικά

5 Σεπτεμβρίου, 2019 3:02 μμ

Το διαζύγιο είναι η νομική διαδικασία η οποία υπάρχει για να λυθεί ένας νόμιμος γάμος ενήλικων. Ο γάμος μπορεί να είναι είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός. Κατά τη διαδικασία του Διαζυγίου μπορεί να υπάρξουν πολλά και ποικίλουν ενδιαφέροντος ζητήματα . Κάποια από αυτά μπορεί να είναι: επικοινωνία γονέα με τέκνο διατροφή παιδιών διατροφή συζύγου επιμέλεια τέκνων... Περισσότερα

eteries periorismenis euthinis

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2 Ιουνίου, 2018 9:22 μμ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4541/2018 για την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. Με το νέο νόμο επέρχονται τροποποιήσεις-συμπληρώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων (δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ευρώ), τη συστατική πράξη της εταιρείας (δυνατότητα σύστασης με χρήση πρότυπου... Περισσότερα

gdpr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR

25 Μαΐου, 2018 8:33 μμ

Από σήμερα τίθεται ενιαία σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κανονισμός 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός και... Περισσότερα

υιοθεσία

Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας

20 Μαΐου, 2018 9:29 μμ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις». Για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα σε άτομα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης (άρθρο 8), ενώ υπάρχουν ειδικότερες προβλέψεις για παιδιά ΑμεΑ ή παιδιά με έντονα ψυχολογικά προβλήματα.

Νομικά Νέα