Τηλέφωνο: 2510832822, 6951977319Αλλαγή χρώματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR

gdpr

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

25 Μαΐου, 2018 8:33 μμ

Το άρθρο γράφτηκε από emakaritou

Από σήμερα τίθεται ενιαία σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κανονισμός 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός και ως GDPR). Σκοπός ήταν και παραμένει η προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου, μέσω της ενίσχυσης των υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας, της θεσμοθέτησης ενός νέου οργάνου, του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και της επιβολής αυστηρότατων κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Ετικέτες:

Κατηγοριοποιείθηκε σε:

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας mail στο elenamak88@hotmail.com